جمعه 11 اسفند 1402
×

پورشه‌سوار یا پرایدسوار دارد، کدام را انتخاب می کنید؟

شب گوش: بسیاری از جوانان ایرانی خودشان را جزو طبقه حاشیه‌ای جامعه می‌دانند و در مقابل خود یک طبقه «از ما بهترون» را می بینند. همان طبقه‌ای که در فرهنگ ایرانی همیشه وجود داشته و ظاهرا این روزها خودش و ظواهر زندگی‌اش را بیش از پیش به طبقه فرودست می‌نمایاند.

پورشه‌سوار یا پرایدسوار دارد، کدام را انتخاب می کنید؟

زهرا فکرانه و امیر نعمتی از اعضای تحریریه برترین‌ها با حضور در خیابان میردماد تهران از شهروندان پرسیده‌اند که «بین کسی که پورشه‌سوار است و اخلاق ندارد با کسی که پراید دارد و اخلاق دارد کدام را انتخاب می کنید؟».

در ادامه پاسخ متفاوت مردم تهران را در این گزارش جذاب ببینید:

پورشه‌سوار یا پرایدسوار دارد، کدام را انتخاب می کنید؟