چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

کنایه فرزند یکی از اعضای دفتر رهبر انقلاب به تیتر یک همشهری

اعتماد: فرزند یکی از اعضای دفتر رهبر انقلاب در توییتی به تیتر یک امروز روزنامه همشهری واکنش نشان داد.

کنایه فرزند یکی از اعضای دفتر رهبر انقلاب به تیتر یک همشهری