یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!

فرادید: جزایر مصنوعی زیبا در میان دریا، آسمانخراش‌های ساحلی سر به فلک کشیده، مساجد باشکوه، شهرهایی مدرن که از دل جنگل‌های مه‌آلود سربرآورده‌اند و رودخانه‌هایی بدون آلودگی که از میان آن‌ها عبور می‌کنند؛ این تصویر دلربا و خوشایندی است که هوش مصنوعی از آیندۀ سواحل شمالی ایران ارائه داده است.

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!

 

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!

 

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!

 

 

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!

 

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!

 

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!

تصویرسازی تماشایی هوش مصنوعی از «شمال ایران» در هزار سال بعد!