یکشنبه 24 تیر 1403
×

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز؛ یک قرن قبل

فرادید: این عکس‌ها را عکاسان مختلفی از جمله هنری ویوله فرانسوی و آنتوان سوروگین (از عکاسان معروف دوران قاجار) ثبت کرده‌اند.

جدیدترین عکس که منظرۀ «هتل اروپا» را نشان می‌دهد متعلق به ۹۰ سال قبل در اوایل سلطنت پهلوی است و سایر عکس‌ها مربوط به بیش از ۱۰۰ سال قبل و اواخر دوران قاجار هستند.

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز؛ یک قرن قبل

مسجد کبود؛ 110 سال قبل

هتل اروپا؛ 90 سال قبل

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز؛ یک قرن قبل

 

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز؛ یک قرن قبل

عکس‌های زیرخاکی از شهر تبریز؛ یک قرن قبل