یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش

آنا: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به خبر انفصال از خدمت خود به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور گفت: چنین حکمی صادر شده است.

حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره اخبار منتشر شده برخی رسانه‌ها درباره حکم انفصال از خدمت خود اظهار کرد: متأسفانه چنین حکمی صادر شده است. 

بر اساس اعلام برخی از رسانه‌ها رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور حکم انفصال از خدمت گرفت.

سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین، دلیلی بر حکم انفصال یکساله پورعباس رئیس این سازمان شده است.