چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

فرود آمدن یک خودرو روی طبقه دوم خانه مسکونی!

فرارو: راننده خودرویی که روز یکشنبه پس از انحراف از جاده از زمین جدا شد به طبقه دوم یک خانه مسکونی در پنسیلوانیا برخورد کرد و در آنجا معلق ماند. آتش نشانی پنسیلوانیا عکس‌های باورنکردنی از تصادف و حفره ایجاد شده روی سقف خانه مسکونی را به اشتراک گذاشت. برخی گزارش‌ها حاکی از عمدی بودن این اقدام است. راننده تویوتا کرولا در بیمارستان بستری شده است.

فرود آمدن یک خودرو روی طبقه دوم خانه مسکونی!

فرود آمدن یک خودرو روی طبقه دوم خانه مسکونی!

فرود آمدن یک خودرو روی طبقه دوم خانه مسکونی!

فرود آمدن یک خودرو روی طبقه دوم خانه مسکونی!