چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

نقشه صدا و سیما برای حذف نمایش خانگی

خبر آنلاین:  مسعود پزشکیان درباره نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی گفت: صداوسیما رقیب شبکه خانگی محسوب می‌شود و طبیعی‌است که برای حذف رقیب اقداماتی را انجام خواهد داد.

نقشه صدا و سیما برای حذف نمایش خانگی

مسعود پزشکیان گفت: ما معتقدیم دینمان منطق دارد و با منطق می‌توانیم با همه حرف بزنیم. مسعود پزشکیان (نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو) درباره نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی گفت: صداوسیما رقیب شبکه خانگی محسوب می‌شود و طبیعی‌است که برای حذف رقیب اقداماتی را انجام خواهد داد. شبکه نمایش خانگی به نوعی رقیب صداوسیماست.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نظارت صدا وسیما بر پلتفرم‌ها گفت: این اقدام با اصل رقابت، اصول و منطق فعالیت‌های اقتصادی سازگار نیست و مشکلات جدی برای شبکه‌نمایش خانگی ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس افزود: وقتی منطق داشته باشیم چرا باید بترسیم؟ کسی هم حرفی بزند با منطق می‌توانیم پاسخش را بدهیم. آدم‌هایی می‌ترسند که منطق ندارند. جدا از تعداد افرادی که هرکاری بکنیم، باور نخواهند کرد ولی اگر با منطق صحبت شود، اکثریت جامعه آن را می‌پذیرند.

نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: صداوسیما که نتوانسته در انجام وظایف محوله‌ خودش موفق باشد تصمیم به حذف شبکه خانگی و ضعیف کردن بخش خصوصی گرفته تا مانع پیشرفت و محبوبیت شبکه خانگی شده و عملکرد ناموفق و نیمه‌تعطیل خودش را پوشش دهد.