چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

رانت شیرین به کارشناسان دستگاه‌های دولتی

 فرهیختگان: وام مسکن یک میلیاردی برای کارشناسان برجسته اقتصادی در نظر گرفته شده است.

 

رانت شیرین به کارشناسان دستگاه‌های دولتی

اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، موجب شده در سطح دنیا توجه ویژه و مطابق آن، قوانین ویژه‌ای برای مقابله با مقوله تعارض منافع صورت بگیرد.

وام مسکن یک میلیارد تومانی کارشناسان برجسته 

براساس سندی که «فرهیختگان» به آن دست یافته، بانک مرکزی ایران طی نامه‌ای به روسای سه بانک مسکن، ملت و تجارت مکلف کرده تا تسهیلات «خرید مسکن» به مبلغ یک میلیارد تومان به کارشناسان برجسته 8 دستگاه دولتی فعال در حوزه اقتصاد اعطا کنند. این دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح مذکور شده، عبارتند از‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران. آن‌طور که از متن نامه برمی‌آید، این مصوبه دولت به تایید شورای پول و اعتبار رسیده و مبلغ وام نیز به یک میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین مقرر شده برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز وام یک میلیارد تومانی پرداخت شود. یعنی فرد می‌تواند یکی از این دو را که شامل خرید مسکن با یک میلیارد تومان وام و آورده نقدی خود یا ساخت مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن است را درخواست کند. البته مشخص نیست این طرح در دولت روحانی و دولت‌های قبل از آن نیز مسبوق به سابقه بوده یا در دولت سیزدهم کلید آن زده شده است. با این حال در متن نامه آمده که این افزایش سقف تسهیلات به یک میلیارد تومان در پاسخ به درخواست نامه مورخه 16 شهریور 1401 بوده است.