چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما

خبرگزاری صداوسیما: شبکه خبر در برنامه صف اول ویژه انتخابات، میزبان آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران بود تا درخصوص راهکار‌های افزایش مشارکت مردم در انتخابات پاسخگوی سئوالات باشند.

حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما
حضور فرزند هاشمی در برنامه زنده صداوسیما