چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

پیشنهاد جنجالی آمریکا به طالبان علیه ایران

تهران تایمز: آمریکا به طالبان پیشنهاد داده در مقابل ناامن کردن ایران، پولهای بلوکه شده افغانستان را آزاد می‌کند.

پیشنهاد جنجالی آمریکا به طالبان علیه ایران