یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

کنایه تند مهاجری به شهردار تهران خبرساز شد

رویداد ۲۴: طی روزها گذشته عملکرد شهرداری تهران در حادثه مرگبار تخریب ساختمان‌های غیرمجاز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

محمد مهاجری نیز در توئیتی به شهردار تهران کنایه تندی زد که خبرساز شد.

در توئیت این فعال سیاسی آمده که:

کنایه تند مهاجری به شهردار تهران خبرساز شد