چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

دولت برای این شعارها 32میلیارد تومان خسارت داد

شب گوش: عبدالرضا داوری، مشاور سابق محمود احمدی‌نژاد با انتشار توئیتی از پرداخت خسارت به بریتانیا خبر داد و با انتشار تصویر زیر نوشت: دولت ایران بابت نگارش این شعارها بر دیوار سفارت انگلیس در تهران، بیش از ۵۰۰ هزار پوند، معادل ۳۲ میلیارد تومان به بریتانیا خسارت پرداخت کرد!

دولت برای این شعارها 32میلیارد تومان خسارت داد