یکشنبه 24 تیر 1403
×

جعبه سوالات کنکور طالبان خبرساز شد!

خبرآنلاین: قفل صندوق برگه های امتحان کنکور هرات امروز با حضور رییس ملی امتحانات کنکور، والی هرات، روسا و اساتید دانشگاه باز شد.

طالبان از این جعبه های فلزی به همراه چسب و کاغذ به عنوان محفظه سوالات استفاده کرده است.

جعبه سوالات کنکور طالبان خبرساز شد!

مولوی عبدالباقی حقانی رییس عمومی اداره ملی امتحانات در جریان اخذ امتحان کنکور می گوید زمان آزمون را از دونیم ساعت به چهار ساعت افزایش داده اند.

وی بیان داشت که امسال با چهار زبان پشتو، دری،  عربی و انگلیسی سوالات کنکور تهیه شده است.