چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

کاندیدای پوششی حسن روحانی در انتخابات شرکت نمی‌کند

شرق: سید حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره احتمال حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهد کرد.

سید حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره احتمال حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهد کرد.

اسحاق جهانگیری در دوره‌های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حوزه انتخابیه کرمان بروی کرسی خانه ملت نشسته بود.