چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

گاف رقیه بانو باعث درگیری در میان کاربران شد!

شب گوش: توئیت کاربری به نام رقیه بانو در فضای مجازی خبرساز شده، این کاربر با اتکا به عکس پرسنلی  داوطلب کنکور، این طور تفسیر کرده که همه نخبه‌ها محجبه هستند.

گاف رقیه بانو باعث درگیری در میان کاربران شد!

همین تفسیر باعث بحث درباره توئیت رقیه بانو شده.

گاف رقیه بانو باعث درگیری در میان کاربران شد!