جمعه 25 خرداد 1403
×

روزنامه شهرداری برای دولت، نوشابه باز کرد

روزنامه همشهری در گزارش یک امروز خود برا تیم اقتصادی دولت رئیسی سنگ‌تمام گذاشت.

روزنامه شهرداری برای دولت، نوشابه باز کرد
روزنامه همشهری عکس یک امروز خود را به نشست خبری تیم اقتصادی دولت سیزدهم اختصاص داده و وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را «ژنرا‌ل‌های اقتصاد» خوانده است!

روزنامه شهرداری برای دولت، نوشابه باز کرد