یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

سهم چین از کیک اقتصاد جهان را ببینید!

خبرآنلاین: دکتر حامد وفایی، استاد زبان و ادبیات چینی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران و عضو هیأت امنای مرکز جهانی چین با انتشار توئیتی تصویری از حجم و سهم چین از سفره جهانی اقتصاد را منتشر کرد.

حامد وفایی نوشت:

حجم و سهم چین از سفره جهانی اقتصاد را ببینید! ژئوپلیتیک ایران، فرصت های بی بدیلی برای برداشت محصول از این زمین را در پی داشته؛ ما در این حوزه چه راهبرد و نقشه راهی داشته ایم؟ خرید و فروش کالا که از دوران اشکانیان برقرار بوده دستاورد نیست. سال هاست که باید طرحی نو درانداخت.

سهم چین از کیک اقتصاد جهان را ببینید!