چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

ویدئویی تلخ از تجمع برای آب در رباط کریم

بهارستان نیوز: به دنبال قطعی چهار روزه آب در محله الارد رباط‌کریم جمعی از مردم این محله در اعتراض به قطعی های بی پایان در یکی از خیابان های این محله تجمع کردند.

ویدئویی تلخ از تجمع برای آب در رباط کریم