یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

این مغازه‌دار با این جمله روی مغازه‌اش مردم را خنداند

شب گوش: نمایندگی اپل در ایران، دارای نشان و تابلوی مخصوص است که معمولا سردر مغازه های معروف دیده میشود. این مغازه موبایل فروشی با جمله ای که روی شیشه مغازه‌اش نوشته، کاربران را به خنده واداشته.

یکی از کاربران در این رابطه شوخی کرده و نوشته بود: دروغ که نمیگی کیومرث؟

این مغازه‌دار با این جمله روی مغازه‌اش مردم را خنداند

این مغازه‌دار با این جمله روی مغازه‌اش مردم را خنداند