چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

کامنت سردار آزمون برای سینا ساعی؛ خیلی خفنی!

طرفداری: سینا ساعی (رپر جوان) امروز جدیدترین موزیک خود به نام کوچ را منتشر کرد و شب گذشته با تیزری از پخش این موزیک خبر داده بود.

کامنت سردار آزمون برای سینا ساعی؛ خیلی خفنی!

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه بایرلورکوزن با کامنتی از سینا ساعی حمایت کرد. سردار آزمون زیر پست سینا ساعی نوشت:

خیلی خفنی. حال می کنم.