چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

درگیری تیم رسانه‌ای قالیباف و رئیسی در توئیتر!

 شب گوش: تیم رسانه‌ای قالیباف و رئیسی در توئیتر با یک دیگر اختلاف پیدا کردند.

رضوی، مشاور رئیس مجلس: رسایی (همان جریان شریان) می‌خواهد مسئله سلاح‌ورزی را به گردن مجلس بیاندازد. 

روزی‌طلب، مدیر مسئول روزنامه ایران: جای پای بولتن نویس معزول (اخوی نماینده سوپر مدرن) نذار برادر من! (مجتبی توانگر)

درگیری تیم رسانه‌ای قالیباف و رئیسی در توئیتر!