یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

عکسی کمتر دیده شده از سه بازیگر محبوب قبل انقلاب در تهران

شب گوش: این عکس در سال ۱۳۴۸هتل هیلتون گرفته شده. در این قاب« فردین،  بهروز،   پوری بنایی و شهلا ریاحی » دیده میشود.

عکسی کمتر دیده شده از سه بازیگر محبوب قبل انقلاب در تهران