یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

اعمال این ممنوعیت، آینده ایران را تهدید می کند

شب گوش: بعد از ممنوعیت انتشار آمار متولدین معلول، اکنون هم تصویری در فضای مجازی درباره عدم صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری از روی سایت سازمان غذا و دارو منتشر شده است.

با اعمال این دستور ممنوعیت، امکان تشخیص جنین معلول هم سلب شده و در آینده با سیلی از نوزادان ناقص روبرو خواهیم شد.

اعمال این ممنوعیت، آینده ایران را تهدید می کند