جمعه 25 خرداد 1403
×

قاب دونفره سیما تیرانداز و بازیگر زن مشهور روی صحنه تئاتر

شب گوش: سیما تیرانداز  عکسی دونفره از خود همراه خاطره اسدی منتشر کرده که به نظر میاید عکسی از یک صحنه تئاتر است. سیما تیرانداز در این پست خود نوشته: 

سمانه : تو از کجا میدونی خودش بهت نگفت ؟

شیرین : نخیر من مارپل بازی درآوردم کشف کردم .

قاب دونفره سیما تیرانداز و بازیگر زن مشهور روی صحنه تئاتر