دوشنبه 25 تیر 1403
×

خوشحالی روزنامه شهرداری از توافق ایران و آمریکا

روزنامه همشهری تصویر یک امروز خود را به مبادله زندانیان آمریکایی درقبال آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی اختصاص داده است.

خوشحالی روزنامه شهرداری از توافق ایران و آمریکا

این روزنامه تصویری از بایدن را با دست‌های بالا برده و انتخاب تیتر «تسلیم بدون برجام»‌ منتشر کرده و نوشته است: دیپلماسی بدون ذلت جواب داد.

خوشحالی روزنامه شهرداری از توافق ایران و آمریکا