یکشنبه 24 تیر 1403
×

سبقت غیرمجاز از تریلی و خلق فاجعه وسط جاده!

خبرآنلاین: سبقت غیر مجاز خودرو در جاده موجب تصادف با چند خودرو و برخورد با تریلی شد.

سبقت غیرمجاز از تریلی و خلق فاجعه وسط جاده!