جمعه 11 اسفند 1402
×

تصاویر عجیب از آموزش پلیس های زن سوریه

ایران تایمز: تصاویری از دوره آموزشی پلیس زن دولت سوریه با تصاویر بشار اسد و سلام عجیب نظامی را مشاهده کنید.

تصاویر عجیب از آموزش پلیس های زن سوریه

تصاویر عجیب از آموزش پلیس های زن سوریه

تصاویر عجیب از آموزش پلیس های زن سوریه

تصاویر عجیب از آموزش پلیس های زن سوریه

تصاویر عجیب از آموزش پلیس های زن سوریه

تصاویر عجیب از آموزش پلیس های زن سوریه