چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

تصویری از همسر زینب موسوی همراه گربه‌شان

رکنا: زینب موسوی متولد ۸ اسفند ۱۳۶۸ در قم، کمدین است.فارغ التحصیل لیسانس رشته نرم افزار کامیپوتر می باشد که با اجرای استندآپ در «خندوانه» مورد توجه قرار گرفت و با «امپراطور کوزکو» در اینستاگرام مشهور شد.

او با انتشار پستی نوشت: من این جاده رو زیاد رفتم. هی رفتم قم هی رفتم تهران هی رفتم قم هی رفتم تهران... این بار ولی همین جاده تکراری برای من جدیده. همه چیزش جدیده. و چطور می‌توان جدید بودن جاده یک نواخت و رخوت انگیز قم را توصیف کرد؟ تاریکی پنهان شده در نور زد تیر برق های برافراشته به وجودم نفوذ می‌کند و در میان قفسه سینه ام می نشیند، جای نفس هایم را می‌گیرد، بوی تعفن اطراف فرودگاه بینی ام را پر می کند، من خیره به تهران که چون غولی خفته در افق نمایان است این جاده را طی میکنم. که بی نهایت همه چیزش تازه است.
قطرات درشت اشک از گوته هایم سر می‌خورد، به درختها و تابلو ها و تیر برق ها و ماشین ها نگاه می کنم و تا آنجا که چشم کار می‌کند فقط دلتنگی می بینم. گویی که هیولایی بر آسمان این جاده نشسته است و با هر نفسش دلتنگی بر سر و روی و زندگی ام فرو می‌بارد.
دلم میخواهد این جاده تمام نشود دلم میخواد سرگردان و بی هدف تا انتهای زندگی در جاده باشم ولی به آن خانه قشنگی که خانه ی ماست نروم در حالی که تو در هیچ گوشه ای آن ننشسته ای...
قرار بود قدردان روزهای خوبی که گذشت باشیم و حسرت آنچه که نیست را نخوریم ولی انسان چقدر زود می فهمد توانایی ایستادن بر سر قول و قرارش را ندارد. هنوز از رفتنت ساعتی نگذشته و من جز نبودنت و حسرت دوباره در آغوش گرفتنت نمیتوانم به هیچ چیز دیگری فکر کنم...
من اینجا رو زیاد رفتم ولی اینبار قلبم یک‌جایی در وسطای این جاده جا ماند و من باید دوباره دلتنگی هایم را بزنم زیر بغلم و به عشق تکیه کنم که تا حدی قدرتمند است که می‌تواند این روح تکه پاره مرا با وجود هزاران کیلومتر فاصله دوباره سرپا کند...
سفرت سلامت عزیزدلم..

تصویری از همسر زینب موسوی همراه گربه‌شان