جمعه 25 خرداد 1403
×

تصاویری از پلاکاردهای جنجالی چادری‌ها علیه بی‌حجاب‌ها

جماران: تجمع کنندگان از شهرهای مخنلف کشور( ایلام، مازندران، مشهد، قم) به صورت خودجوش با پلاکاردهایی روبروی مجلس حضور پیدا کردند

تصاویری از پلاکاردهای جنجالی چادری‌ها علیه بی‌حجاب‌ها

تصاویری از پلاکاردهای جنجالی چادری‌ها علیه بی‌حجاب‌ها

تصاویری از پلاکاردهای جنجالی چادری‌ها علیه بی‌حجاب‌ها

تصاویری از پلاکاردهای جنجالی چادری‌ها علیه بی‌حجاب‌ها