یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

تصویر جالب از جاده چالوس؛ ۹۰ سال قبل وقتی هنوز خاکی بود!

اطلاعات آنلاین نوشت: نظمیه از مردم خواست قبل از افتتاح در جاده چالوس تردد نکنند. به نظر می‌رسد علاقه مردم به جاده چالوس قبل از افتتاح این جاده هم خبرساز بوده است. روزنامه اطلاعات ۱۹ مرداد ۱۳۱۲ در صفحه اول خود اطلاعیه‌ای از طرف نظمیه کل مملکت منتشر کرده که در آن از مردم خواسته شده از جاده شوسه چالوس که هنوز افتتاح نشده تردد نکنند. در اطلاعایه نظمیه عبور و مرور مردم از این مسیر باعث کندی عملیات عمرانی ساخت این جاده معروف در کشور توصیف شده است.

جاه چالوس که امسال ۹۰ ساله می‌شود‌، در آذر ۱۳۱۲ افتتاح شد. عکسی از جاده شوسه چالوس در منطقه هزار چم تماشا کنید.

تصویر جالب از جاده چالوس؛ ۹۰ سال قبل وقتی هنوز خاکی بود!

تصویر جالب از جاده چالوس؛ ۹۰ سال قبل وقتی هنوز خاکی بود!