سه‌شنبه 15 اسفند 1402
×

عکس داماد حسن روحانی در حالِ خلبانی

شب گوش: کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی تصویری از خود را در حال خلبانی در توئیتر منتشر کرد.

وی در این باره نوشت: ‌"عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد" اگر خداوند اراده کند چه بسا نقشه دشمن با شکست مواجه خواهد شد و آن کارش باعث خیر و برکت برای دیگران می شود.

عکس داماد حسن روحانی در حالِ خلبانی

برخی خبرگزاری‌ها درباره مدرک خلبانی مهدی‌زاده خبرهایی را منتشر کردند و به نظر می‌رسد داماد روحانی این عکس را در پاسخ به آنان منتشر کرده است.