دوشنبه 25 تیر 1403
×

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند

روزیاتو: در میان خبرهای بارداری و عروسی، این ۱۰ سلبریتی حتی به بچه دار شدن فکر هم نمی کنند. برخی از آنها شغل خود را در اولویت قرار داده اند، در حالی که برخی دیگر فقط از زندگی بدون کودک لذت می برند. برای اینکه احساس کامل بودن داشته باشید، لازم نیست حتما بچه دار شوید و این افراد مشهور هم این باور را ثابت کرده اند.

۱. جنیفر آنیستون

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۲. جیک جیلنهال

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۳. نینا دوبرو

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۵. جرد لتو

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۶. کریستن استوارت

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۷. اما واتسون

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۸.زوئی کراویتز

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۹. کریستوفر واکن

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند
۱۰. کیانو ریوز

ترسیم چهره‌ی فرزندان ۱۰ فرد مشهور، اگر بچه دار می شدند