چهارشنبه 29 فروردین 1403
×

اهتزاز پرچم ایران در وزارت خارجه عربستان

چند ثانیه: پرچم جمهوری اسلامی ایران در وزارت کشور عربستان به اهتزاز در آمد. 

اهتزاز پرچم ایران در وزارت خارجه عربستان