چهارشنبه 29 فروردین 1403
×

کنایه نماینده مجلس به صادق محصولی

انتخاب: نماینده مجلس در توییتی کنایه آمیز به انتقاد از صادق محصولی پرداخت.

کنایه نماینده مجلس به صادق محصولی

ابراهیم رضایی نماینده مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: دخالت نمایندگان در انتصابات اشتباه است البته هر نماینده‌ای، چه ستادی چه غیرستادی. ضمن اینکه دخالت دبیرکل ثروتمند حزب خاص هم در انتصابات به طریق اولی غلط است؛ اصلاح کنید.