یکشنبه 24 تیر 1403
×

کارنامه کامل داوطلبان کنکور منتشر شد

فارس: اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ امسال در ۲ مرحله صورت گرفته است، هفته گذشته در مرحله اول اعلام نمرات «خام»، «کنکور» و «سابقه تحصیلی» داوطلبان منتشر شد و در حال حاضر در مرحله دوم کارنامه نهایی برای انتخاب رشته حاوی نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز به انتخاب رشته منتشر شده است.

داوطلبان کنکور می‌توانند کارنامه کامل خود را بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور از مشاهده کنند. دفترچه انتخاب رشته نیز بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است و داوطلبان مجاز پس از مطالعه این دفترچه باید در زمان اعلام شده برای انتخاب رشته فرم را تکمیل کنند.

نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲ شهریورماه منتشر می‌شود.