دوشنبه 25 تیر 1403
×

صحنه‌ای هولناک از تصادف تریلی و پراید در خیابان

رویداد۲۴: در سهند، (آذربایجان شرقی)، تریلی ده چرخ ترمز برید و در برخورد با گاردریل و خودروی پراید، حادثه آفرید.

صحنه‌ای هولناک از تصادف تریلی و پراید در خیابان

صحنه‌ای هولناک از تصادف تریلی و پراید در خیابان