سه‌شنبه 02 مرداد 1403
×

حالت خوابیدن‌تان درباره شخصیت شما چه می‌گوید؟

روزیاتو: عادت های ما به آن سادگی که به نظر می رسند نیستند. در حقیقت چیزی به سادگی حالت خوابیدن مان، یعنی همان شکلی که بیشتر اوقات می خوابیم می تواند چیزهای زیادی درباره ی شخصیت ما آشکار کند.

حالت خوابیدن‌تان درباره شخصیت شما چه می‌گوید؟

حالت شماره ۱

اگر بدون دراز کشیدن به یک و چسباندن زانوهایتان به یکدیگر خواب تان نمی برد، شما فردی آرامی و قابل اعتماد هستید. رنجاندن شما کار ساده ای نیست و شما ترسی از آینده ندارید. شما می توانید در یک صبح سرد و پردردسر زمستانی هم لبخند بزنید و بدون مشکل با هر تغییری که در زندگی تان رخ می دهد خود را وفق دهید.

اگر بیشتر اوقات به حالت جنینی می خوابید، یعنی اغلب احساس می کنید نیاز به محافظت شدن، درک شدن و همدردی دارید. شما با این شکل از خوابیدن سعی م یکنید خودتان را از مشکلاتی که در دنیای پیرامون خود با آن ها مواجه می شوید جدا کنید. شما استعداد و پتانسیل زیادی در نقاشی، رقص یا بلاگ نویسی دارید.

حالت شماره ۳

اگر به شکم می خوابید و دست ها و پاهایتان را از هم باز می کنید، شما یک رهبر هستید. شما همیشه پیشگام هستید و به علاوه، اطمینان حاصل می کنید که در زندگی هم شخصی و هم حرفه ای تان نظم وجود دارید. به احتمال زیاد ترجیح می دهید برای همه چیز از قبل برنامه ریزی کنید و علاقه ای به غافلگیری ندارید. استقامت و حس مسئولیت پذیری تان به شما کمک می کند به موفقیت های بزرگی دست یابید.

حالت شماره ۴

اگر به پشت می خوابید به احتمال زیاد فرد مثبت اندیشی هستید که شیفته ی زندگی است، همیشه در مرکز توجه قرار دارید و از معاشرت با دیگران لذت زیادی می برید. شما سرسختانه و مصرانه کار می کنید اما به شکلی معقول و ترجیح می دهید همیشه حقیقت را بگویید. کسانی که به این حالت می خوابند اغلب شخصیت بسیار قوی ای دارند.

حالت شماره ۵

اگر مثل یک سرباز خبردار می خوابید، یعنی به پشت دراز می کشید و دست هایتان را کنار خود قرار می دهید، احتمالاً شخصیت معقول و پخته ای دارید و می دانید چه هدف هایی در زندگی دارید و برای دستیابی به آن ها مصرانه تلاش می کنید. شما می توانید سختگیر، موشکاف و پرتوقع باشید، اما بیشتر از همه از خودتان توقع دارید.

حالت شماره ۶

اگر مثل یک فلامینگو می خوابید، یعنی یک پایتان را بالا می برید، احتمالاً شخصیت غیر قابل پیش بینی ای دارید که اغلب جذب انواع ماجراجویی ها می شود و در عین حال، خلق و خوی شما می تواند با چنان سرعتی تغییر کند که اطرافیان تان را سردرگم می کند. قاطع بودن و انتخاب کردن بیشتر اوقات برای شما دشوار است. به طور کلی شما در زندگی شخصی و کاری تان، ثبات و آرامش را ترجیح می دهید.