دوشنبه 25 تیر 1403
×

حجاب این مرد در پشت فرمان تایید شد!

شب گوش: تصاویری از پیام تایید حجاب در فضای مجازی منتشر شده که یک دختر نه ساله در زیر برف پاک کن ماشین یک مرد گذاشته و رفته است.

این توئیت با واکنش طنز کاربران توئیتری همراه بود.

حجاب این مرد در پشت فرمان تایید شد!

حجاب این مرد در پشت فرمان تایید شد!