جمعه 25 خرداد 1403
×

تصاویری از تهران در روز کودتای ۲۸ مرداد

شب گوش: پایگاه اطلاع رسانی " چندثانیه " تصاویری از تهران را در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲منتشر کرد .

تصاویری از تهران در روز کودتای ۲۸ مرداد

تصاویری از تهران در روز کودتای ۲۸ مردادتصاویری از تهران در روز کودتای ۲۸ مردادتصاویری از تهران در روز کودتای ۲۸ مرداد