یکشنبه 24 تیر 1403
×

درمان این بیماری در کشور رایگان شد!

مهر: درمان وزارت بهداشت، از پوشش بیمه ای درمان بیماری هپاتیت C در کشور خبر داد.

 

درمان این بیماری در کشور رایگان شد!

سعید کریمی گفت: یکی از اقدامات وزارت بهداشت، پوشش بیمه‌ای درمان بیماری هپاتیت C بود که باعث شد درمان این بیماری رایگان شود.