چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

سلفی پشتِ فرمانی مهاجم پرسپولیسی و همسرش

شب گوش: علی علیپور مهاجم سابق پرسپولیس و همسرش زهرا دژوان سلفی پشت فرمانی از خد به اشتراک گذاشتند.

سلفی پشتِ فرمانی مهاجم پرسپولیسی و همسرش