یکشنبه 24 تیر 1403
×

قیمت تن ماهی همچنان در مدار گرانی

اصلاحات نیوز:  قیمت تن ماهی همچنان در مدار گرانی، شیلتون ۱۸۰ گرمی۸۴ هزار تومان!

 

قیمت تن ماهی همچنان در مدار گرانی