سه‌شنبه 15 اسفند 1402
×

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران

ایسنا: کشاورزان برنجکار مازندرانی هر سال از اواخر اسفند تا اوایل شهریور درگیر زمین‌های کشاورزی خود هستند.

آن‌ها تقریبا شش ماه از سال بدون حمایتِ مطلوبی از سوی متولیانِ این حوزه مشغول فعالیتِ سنگین و پر زحمتِ کشاورزی هستند. در چند سال گذشته این تلاش چند برابر شده یعنی و کشاورزانِ این استان مجبور به کشت دوم برنج شده‌اند. آن‌ها با توجه به تورم بالا و چند برابر شدن قیمت سموم کشاورزی، کودهای شیمیایی و حیوانی و از همه مهم‌تر کم آبی ناچار به این کار شده‌اند. اقدامی که به مرور آسیب‌های جبران ناپذیری به زمین‌های کشاورزی وارد می‌کند به حدی که می‌تواند آن‌ها را برای همیشه غیرقابل استفاده کند.

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران

تصاویر دیدنی از کشت برنج در مازندران