شنبه 01 اردیبهشت 1403
×

هواپیمای پریگوژین قبل از پرواز دستکاری شده بود؟

خبرآنلاین: بستگان کریستینا راسپووا، خدمه پرواز یوگنی پریگوژین، با اشاره به سخنان او، در مورد دستکاری های عجیب با هواپیما قبل از آخرین پرواز گفتند.

 کی یف پست در این راستا به نقل از  بستگان خدمه پرواز یوگنی پریگوژین یعنی کریستینا راسپووا نوشت که این هواپیما پیش از پرواز  به طور عجیب و غیرقابل درکی برای تعمیرات برده شد که علت آن مشخص نبود.

هواپیمای پریگوژین قبل از پرواز دستکاری شده بود؟