شنبه 01 اردیبهشت 1403
×

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

خبرگزاری ایسنا، تصاویری از نمایش ۱۱ اثر طلایی و نقره‌ای هخامنشی و ساسانی را منتشر کرد که در فضای مجازی پربازدید شده است.

یازده اثر زرین و سیمین از هخامنشی تا ساسانی، همزمان با سفر ارزیاب یونسکو به همدان به در موزه هگمتانه رونمایی و به نمایش گذاشته شد.

ریتون (جام) طلایی با سری از شیر و بال پرنده، خنجر طلایی هخامنشی، بشقاب نقره‌ای ساسانی، جام نقره‌ای هخامنشی، سرستون سنگی هخامنشی با نقشی از گاو، کاسه طلایی هخامنشی، آمفورای نقره‌ای هخامنشی و بشقابی نقره‌ای با نقشی از شهبانوی ساسانی و دستبند طلایی هخامنشی، بخشی از این مجموعه است که به مدت پنج روز به نمایش گذاشته می‌شود.

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها

تصاویر پربازدید از افتخار چند هزار ساله ایرانی‌ها