چهارشنبه 29 فروردین 1403
×

دستیار قالیباف: حنای خاتمی دیگر رنگی ندارد!

فرارو: دستیار قالیباف در توییتی نوشت: جناب آقای خاتمی از آن بالا‌ها بیایید کف جامعه، ببینید حنای‌تان دیگر رنگی ندارد.

محمدسعید اسعدیان دستیار قالیباف در توییتی نوشت: در مظلومیت نظام همین بس که کسی که ۸ سال رییس دولت بوده، با تکرار ۸سال بدترین دولت پس از انقلاب را سرکار آورده و جریان سیاسی اش ۸سال مدیران دولت پس از جنگ بودند، شده مطالبه گر چرایی وضع موجود. جناب آقای خاتمی از آن بالا‌ها بیایید کف جامعه، ببینید حنای‌تان دیگر رنگی ندارد.