چهارشنبه 29 فروردین 1403
×

تصویر جالب توجه از رئیس صداوسیما در مجلس

ایسنا: تصویری از جبلی، رئیس صداوسیما در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس را ببینید.

تصویر جالب توجه از رئیس صداوسیما در مجلس