سه‌شنبه 15 اسفند 1402
×

اعتراض به بیانیه وزارت کشور درباره اخراج اساتید

اطلاعات آنلاین: جمیله کدیور به بیانیه وزارت کشور درباره اخراج اساتید از دانشگاه‌ها اعتراض کرد.

 

اعتراض به بیانیه وزارت کشور درباره اخراج اساتید

جمیله کدیور در یادداشتی برای روزنامه اطلاعات بیانیه وزارت کشور درباره اخراج اساتید در قامت سخنگوی وزارت علوم و سکوت وزارت علوم و شخص وزیر را تعجب برانگیز دانسته است.

او افزود: با توجه به گستردگی انتشار خبر جذب ۱۵۰۰۰ هیأت علمی تا پایان دولت سیزدهم توسط رسانه‌ها و محافل دانشگاهی و چهره‌های سیاسی، جای آن دارد که وزرای کشور، علوم و بهداشت صراحتا ًدر مورد صحت و سقم این نامه اظهار نظر کنند. دانستن، حق مردم است؛ به‌ویژه در رابطه با موضوعی به این مهمی که به نحوی با آینده فرزندان این سرزمین ارتباط مستقیم دارد.