یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

هشدار نگران کننده در آستانه سالگرد مهسا امینی

شب گوش: بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه دانشگاه یکی از کسانی است که نسبت به رخدادهای اخیر در کشور نگران است و طی یک مصاحبه با روزنامه اعتماد این امر را ابراز کرده.

هشدار نگران کننده در آستانه سالگرد مهسا امینی

در بخشی از مصاحبه عبدالکریمی آمده:

ولی احساس می‌کنم این تصمیمات در راستای منافع دشمنان کشور است. شخصا با نیروهای امنیتی همدلی نشان می‌دهم، چراکه احتمالا نگران وضعیت سیاسی هستند و از بی‌ثباتی نگرانی دارند. اما این حرکات در بد‌ترین زمان و موعد سالگرد فوت مهسا امینی به وقوع می‌پیوندد و جامعه را دچار تکانه و نوسان می‌کند. انگار برخی افراد و جریانات به عمد تلاش می‌کنند بنزین روی آتش خشم جوانان بریزند!

ما نیازمند یک مسیح هستیم که بشارت محبت و آشتی دهد. ما نیازمند آشتی ملی هستیم. چقدر فریاد بزنیم که باید در مسیر آشتی ملی قدم برداشت. ما باید امنیت ملی و منافع ملی و حفظ ثبات را اصل قرار دهیم. این ثبات هم با برخوردهای میلیتاریستی و رویکردهای امنیتی تحقق پیدا نمی‌کند

به عنوان فردی که خودم را در کنار نیروهای انقلاب می‌بینم این هشدارها را مطرح می‌کنم؛ از موضع اپوزیسیون و براندازانه سخن نمی‌گویم. این راه‌ها، کشور را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو خواهد کرد که زمینه‌های نزول سیاسی را فراهم می‌کنند و من خواهان فروپاشی سیاسی نیستم.