سه‌شنبه 15 اسفند 1402
×

تصویر کارنامه دختر نابغه که محروم از تحصیل شد

چند ثانیه: تصویری از کارنامه دختر نخبه افغانستانی که طالبان اجازه نداد در کنکور شرکت کند، را مشاهده کنید.

تصویر کارنامه دختر  نابغه که محروم از تحصیل شد